0
0,00 zł

Polityka prywatności 24 maja 20018

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018

Zakres

Odwiedzasz witrynę internetową należącą do Aquinos Bedding Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Ul. Graniczna 60, 93-428 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Kraj. Rej. Sądowego pod numerem KRS: 0000093592, NIP: 726-00-18-348 (zwanej dalej: „Aquinos Bedding Poland”).

Odwiedzając tę witrynę internetową, potwierdzasz, że znasz i rozumiesz treść tej informacji o poszanowaniu prywatności.

Informacja ta dotyczy danych osobowych, które są gromadzone i używane przez Aquinos Bedding Poland. 

Aquinos Bedding Poland przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych. Poniżej znajduje się skrótowa informacja o tym, co to dla Ciebie oznacza.

Aquinos Bedding Poland może gromadzić Twoje dane osobowe

Dane osobowe to dane, które umożliwiają nam identyfikację Ciebie jako osoby, np. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Zanonimizowane dane nie są jednak danymi osobowymi, ponieważ nie umożliwiają Twojej identyfikacji, np. statystyki dotyczące liczby odwiedzin na naszych stronach.

Możesz odwiedzać naszą witrynę, nie podając żadnych danych osobowych.

Informacje o Tobie są gromadzone, kiedy do nas telefonujesz lub korzystasz z aplikacji mobilnych. Otrzymujemy je również z innych źródeł, na przykład kiedy wypełniasz formularz kontaktowy partnera handlowego Aquinos Bedding Poland i wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od partnerów. 

Aquinos Bedding Poland wykorzystuje Twoje dane osobowe

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest ograniczone do tego, co jest rzeczywiście konieczne do realizacji danego celu (np. do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub spełnienia obowiązków prawnych) oraz do celów, które zostały przez Ciebie zaakceptowane (np. otrzymywanie biuletynu informacyjnego, przekazywanie zamówionych informacji). Nie gromadzimy informacji wrażliwych (zgodnie z dyrektywą UE 2016/679) bez uzyskania na to Twojej wyraźnej zgody.

Możemy udostępniać Twoje dane:

§wybranym partnerom biznesowym, ale tylko po otrzymaniu na to Twojej wyraźnej zgody;

§zewnętrznym usługodawcom, którzy wykonują określone usługi dla Aquinos Bedding Poland, np. agencja odpowiedzialna za dostarczenie zamówienia pod wskazany adres lub za rozesłanie naszego biuletynu informacyjnego.

Możemy przekazać Twoje dane podmiotowi należącemu do grupy Aquinos Bedding Poland lub zewnętrznej firmie spoza EOG. W takim przypadku zawieramy umowy dotyczące przekazywania danych osobowych zgodne ze standardowymi warunkami opublikowanymi przez Komisję Europejską, aby chronić Twoje dane. 

Twoje prawa 

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz prawo: (a) przeglądać swoje dane osobowe; (b) żądać usunięcia błędów ze swoich danych osobowych; (c) żądać przeniesienia swoich danych osobowych; (d) wprowadzać ograniczenia w przetwarzaniu swoich danych osobowych; (e) zabronić przetwarzania swoich danych osobowych; (f) żądać usunięcia swoich danych osobowych; (g) żądać anulowania swoich danych osobowych oraz (h) jeżeli wyraziłeś lub wyraziłaś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo ją wycofać w dowolnym terminie. 

Jeśli mieszkasz we Francji, masz dodatkowe prawo dokonania ogólnych lub indywidualnych uzgodnień dotyczących przechowywania i przesyłania swoich danych osobowych po śmierci. 

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami zgodnie z informacją podaną w części Kontakt. 

Aquinos Bedding Poland przechowuje Twoje dane

Będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, do których otrzymaliśmy Twoje dane, z uwzględnieniem naszych prawnych i umownych zobowiązań wobec Ciebie.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja wyraźna zgoda, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe przez maksymalny okres 2 (dwóch) lat. Jeśli otrzymasz od nas propozycję zakończenia subskrypcji, z której nie skorzystasz, okres 2 (dwóch) lat będzie liczony od daty złożenia tej propozycji. 

W czasie przechowywania Twoich danych osobowych będziemy podejmować działania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, aby je chronić. 

Łącza prowadzące do stron innych firm i serwisów społecznościowych

Na stronach Aquinos Bedding Poland mogą się znajdować łącza do stron innych firm. Korzystając z tych łączy, opuszczasz naszą stronę internetową. Aquinos Bedding Poland nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez firmy zewnętrzne. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o poszanowaniu prywatności na każdej odwiedzanej stronie.

Aquinos Bedding Poland używa plików cookie. Co to oznacza?

Co to jest plik cookie?

Plik cookie, nazywany też ciasteczkiem, to niewielki plik, który strona internetowa przekazuje do Twojej przeglądarki, aby go zapisać na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Plik cookie pozwala stronie internetowej „zapamiętywać” Twoje działania i preferencje. Ułatwia nawigację pomiędzy stronami tej samej witryny internetowej, zapewnia bezpieczeństwo połączenia i zapamiętuje preferencje z poprzednich wizyt.

Poniżej przedstawiamy sposób działania różnych plików cookie, które można znaleźć na naszej stronie.

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Pliki cookie na naszej stronie internetowej

Operacyjne pliki cookie:Aquinos Bedding Poland używa operacyjnych plików cookie. Są to niewielkie pliki umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu, które pomagają w nawigacji pomiędzy poszczególnymi stronami witryny Aquinos Bedding Poland. Na przykład bez tych plików wybór preferowanego języka byłby konieczny po otwarciu każdej nowej strony z witryny Aquinos Bedding Poland. Dlatego pliki cookie są konieczne do łatwego korzystania ze strony.

Nieoperacyjne pliki cookie: Używamy plików cookie również po to, aby świadczyć inne usługi oraz doskonalić nasze produkty i usługi. Niektóre pliki cookie dostarczają nam danych statystycznych dotyczących liczby osób odwiedzających przeglądane strony. Ta informacja pozwala nam przygotowywać bardziej przydatne treści. Niektóre pliki cookie należą do innych firm. 

Zewnętrzne pliki cookie:Czasem używamy plików cookie należących do innych firm, takich jak Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) lub Youtube (zagnieżdżone filmy: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Są to nieoperacyjne pliki cookie. Przed ich użyciem powiadomimy Cię o ich celu i poprosimy o zgodę. 

Przed użyciem nieoperacyjnych plików cookie poprosimy o zgodę na ich użycie. Jeśli nie wyrazisz zgody na użycie tego rodzaju plików cookie, niektóre usługi i funkcje nie będą działać. W szczególności może to ograniczyć działanie strony internetowej oraz jej funkcji, zmniejszając naszą możliwość doskonalenia produktów i usług oraz prezentowania atrakcyjnych treści.

W jaki sposób można zarządzać plikami cookie?

Większość przeglądarek obsługuje pliki cookie, ale można wprowadzić ustawienia, które będą odrzucać tego rodzaju pliki, lub samodzielnie je usunąć w dowolnej chwili. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie, dostosowując swoje preferencje w przeglądarce. Dokładny przebieg tego procesu zależy od tego, której przeglądarki używasz, co można łatwo sprawdzić, używając funkcji wyszukiwania w Internecie. 

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z nieoperacyjnych plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc w analizie sposobu korzystania ze strony przez odwiedzających. Informacja o tym, jak korzystasz ze strony internetowej, wygenerowana przez plik cookie (w tym Twój adres IP) zostanie przekazana na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i będzie tam przechowywana. Na zlecenie Aquinos Bedding Poland Google będzie używać tych informacji w celu określenia sposobu korzystania z witryny internetowej, opracowania raportów aktywności w witrynie internetowej przeznaczonych dla operatorów tej witryny oraz realizacji innych usług dotyczących aktywności w witrynie internetowej i korzystania z Internetu. Google może także przekazywać te informacje zewnętrznym podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają informacje w imieniu Google. 

Google nie skojarzy Twojego adresu IP z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Na stronie internetowej aktywna jest anonimizacja IP. To oznacza, że Twój adres IP na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych sygnatariuszy porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i skrócony na miejscu. 

Możesz się także nie zgodzić na korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może być dostępna niepełna funkcjonalność strony internetowej. 

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w opisany powyżej sposób i zgodnie z przeznaczeniem.

Możesz także wyłączyć funkcję śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując Google Analytics Opt-out Browser Addon przeznaczony do Twojej obecnej przeglądarki. tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące naszej witryny internetowej oraz zasad poszanowania prywatności prosimy kierować na adres pocztowy Aquinos Bedding Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 60, 93-428 Łódź lub pod adres e-mail sembella@sembella.pl

Jeśli nasza odpowiedź nie będzie Cię satysfakcjonować, możesz złożyć skargę do jednej z instytucji nadzorujących ochronę danych. Oto dane teleadresowe tych instytucji: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm