Fazy księżyca a sen

Wpływ księżyca na nasze życie jest często głównym motywem wielu ludowych podań i wierzeń. Przesądy i mity dotyczące naszego naturalnego satelity są wciąż obecne w codziennym życiu. Tymczasem, jak udowodniono w sposób naukowy, księżyc faktycznie wpływa na ludzki organizm, i to w sposób, który może silnie zaburzać nasze funkcjonowanie.

Autosugestia czy magia?

Wskutek przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu z Bazylei, Politechniki w Zurichu i Szwajcarskiego Centrum Medycyny Snu eksperymentu ustalono, że wpływ księżyca na zasypianie jest wyraźnie zauważalny. Obserwowane osoby wykazywały trudności z wejściem w sen w okresie kilku dni towarzyszących pełni. Zasypianie trwało wówczas o pięć minut dłużej, a sen o blisko dwadzieścia minut krócej. Spadkowi o blisko 30 % uległy także wskazania EEG, dotyczące głębokiego snu. Podobnie obniżeniu uległ także poziom melatoniny. Warto przy tym zaznaczyć, że uczestnicy eksperymentu byli obserwowani przez trzy lata i zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe 20-31 i 57-74 lata. Wyniki przeprowadzonego doświadczenia zostały opracowane na podstawie wypełnianych co rano ankiet oraz badań hormonalnych. Wykazały one jednoznacznie, w czasie 4 do 5 dni przed i po pełni występowały wyraźne trudności z jakością snu.

Wyniki tego eksperymentu jasno potwierdziły, że doznania odczuwane przez wiele osób, a określane jako księżycowa bezsenność, nie są jedynie kwestią jednostkowych przypadków.
Wpływ naszego naturalnego satelity na życie na ziemi, został opisany stosunkowo niedawno, jednak jego oddziaływanie na ludzki organizm wciąż pozostaje zagadką. Pomimo eksperymentu przeprowadzonego w Szwajcarii i jego jasnego wyniku, nadal brakuje nam wiedzy na temat tego, co tak naprawdę powoduje, że pełna tarcza księżyca nie
pozwala na spokojny sen.

Wilkołaki, pływy i spokojny sen.

Teorii dotyczących tego, w jaki sposób pełnia księżyca wpływa na jakość snu jest bardzo wiele i dotyczą one różnych aspektów. Niewątpliwie jednak dzięki eksperymentowi szwajcarskiemu można wykluczyć autosugestię. Co za tym idzie, wpływ księżyca na ludzki organizm ma rzeczywisty, fizyczny wymiar.

Jedną z koncepcji tłumaczących to, w jaki sposób księżyc wpływa na jakość ludzkiego snu, jest jego siła przyciągania. Jej najbardziej widocznym efektem są pływy oceanów i mórz. Część naukowców przyjmuje, że podobny efekt, choć w skali mikro, może zachodzić w ludzkim organizmie. Zaburzony w ten sposób naturalny rytm pracy organizmu, powoduje oczywiste trudności z zasypianiem i odpowiednim wysypianiem. Przemawia za tą teorią fakt, że Księżyc w perygeum potrafi zaburzać sen nawet najbardziej odpornych osób, natomiast pozostałe fazy naszego naturalnego satelity mają zupełnie inny wpływ na jakość snu. Księżyc w nowiu jest niewidoczny i podobnie wygląda jego wpływ na ludzki organizm. Nawet osoby szczególnie wrażliwe na blask Księżyca w trakcie nowiu śpią spokojnie.

Obok wpływu na jakość snu, Księżyc oddziałuje także na marzenia senne. Choć przyczyny takiego stanu rzeczy również pozostają nieznane, to bardzo wiele osób doświadcza zwiększonej intensywności snów w okresie pełni księżyca. Często objawia się to poprzez koszmary lub szczególnie intensywne, realistyczne marzenia senne.

`;